Dirigent

DirigentVincent Spoeltman deed zijn eerste zangervaring op als jongenssopraan in een klassiek jongenskoor, waar hij ook regelmatig als solist te horen was. Hij studeerde vier jaar Algemene Sociale Wetenschappen voordat hij besloot met zijn liefde en talent voor muziek verder te gaan. In juni 2012 deed hij Bachelor examen klassiek zang aan het Rotterdams Conservatorium, Codarts. Naast zijn hoofdvak zang studeerde Vincent drie jaar koordirectie (Minor) bij Wiecher Mandermaker. Masterclasses directie volgde hij o.a. bij Arie van Beek.

Vincent is actief als koorzanger en zingt regelmatig in professionele (project)koren en -ensembles. Zo zingt hij in het Laurens Collegium Rotterdam o.l.v. Wiecher Mandermaker en Bachkoor Holland o.l.v. Gijs Leenaars. In de zomer van 2009 maakte hij een tour met het World Youth Choir. Verder werkte hij als koorzanger, in o.a. het Groot Omroepkoor, met dirigenten als Jaap van Zweden, Jan-Willem de Vriend, James MacMillan, Philip Pickett, Roy Goodman en Frans Brüggen. Dirigent

Als dirigent is Vincent verbonden aan de cantorij van ‘Het Steiger’ in Rotterdam, Christelijk Jongerenkoor Anthem in Nieuwerkerk a/d/IJssel en kamerkoor Musica Vocalis in Krimpen aan den IJssel. In het seizoen 2011-2012 gaf hij als gastdocent koorscholing aan de eerstejaars studenten klassieke muziek van het Rotterdams Conservatoirum (Codarts). Vincent geeft regelmatig stemvorming bij koren. Zo was hij o.a. actief bij mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’ te Barendrecht en kamerkoor ‘Fiori Musicali’ te Middelharnis.

DirigentVincent Spoeltman made ​​his first singing experience as a boy soprano in a classical boys choir , where he was regularly heard as a soloist. He studied four years of General Social Sciences before he decided to do something more with his love and talent for music. In June 2012 finished his Bachelor in classical singing at the Rotterdam Conservatory, Codarts . Besides his vocal studies Vincent studied three years of choral conducting (Minor ) with Wiecher Mandemaker. Furthermore he took conducting Masterclasses with Arie van Beek.

Vincent has been active as a choral singer and sings in professional (project ) choirs and ensembles. So he sings in Laurens Collegium Rotterdam conducted by Wiecher Mander Maker and Bachkoor Holland conducted by Gijs Leenaars. In the summer of 2009 he made a tour with the World Youth Choir. As a chorister he worked, amongst others with the Dutch Radio Choir, with conductors such as Jaap van Zweden, Jan- Willem de Vriend, James MacMillan, Philip Pickett, Roy Goodman and Frans Brüggen.

Dirigent

As a conductor Vincent is connected to the Choir of the international City church ‘Het Steiger’ in Rotterdam, Christian Youth Choir Anthem in Nieuwerkerk a/d IJssel and chamber choir Musica Vocalis in Krimpen aan den IJssel . In the 2011-2012 season he was a guest teacher choral training at the classical music department of the Rotterdam Conservatoirum ( Codarts ). Vincent is regular working as a vocal teacher for choirs . For example, he was active in male choir ‘De Verenigde zangers’ Barendrecht and chamber choir ‘Fiori Musicali’ in Middelharnis.